Táboření a venkovní aktivity


Táboření je fenomén, pobyt v přírodě je osvěžující a plný nečekaných setkání. Zde se uplatní výuka praktických dovedností od rozdělávání ohně, vaření na ohni v hliněných nádobách, jejich výroba, stavby různých obydlí, budování tůněk, hledání stop a pozorování okolí, výuka písní a tanců a s tím i spojená výroba bubnu a chřestidel, mnoho her od lukostřelby až po lakros atp. Speciálním programem jsou venkovní výpaly keramiky. Táboření budou probíhat v maximálně desetičlenných  skupinách. Venkovní výpaly budou se všemi dětmi dohromady. Táboření bude každý měsíc jedno, za celý rok sedm (září-listopad, březen -červen) a na rodičích vždy je, vyladit si vzájemně termíny tak, abychom se sešli v co největším počtu. Zde se mohou jednotlivé děti ve skupinách prolínat, podle vyhovujících termínů. Ve zbývajících třech měsících budeme dělat workshopy k doplnění a renovaci výbavy, které pro táboření potřebujeme. Workshopy budou jednodenní, vždy jeden víkendový den v daném měsíci. 


Výpal v jámě 

Potok modrého raka - červenec 2022

Den orla - duben 2024

Mátová louka - květen 2024