Mogollonská kultura


Mogollonská kultura je archeologická kultura indiánských národů z jižního Nového Mexika a Arizony, severní Sonory a Chihuahuy a západního Texasu. Severní část této oblasti je Oasisamerica, zatímco jižní rozpětí mogollonské kultury je známé jako Aridoamerica. Mogollonská kultura je jednou z hlavních prehistorických jihozápadních kulturních divizí jihozápadních Spojených států a severního Mexika. Kultura vzkvétala od archaického období, cca.200 CE, přibližně k roku 1450 nebo 1540 CE, s příchodem Španělů.                          

Název Mogollon pochází z Mogollonských hor, které byly pojmenovány po Donu Juanu Ignaciovi Floresovi Mogollónovi, španělském guvernérovi Nového Španělska (včetně dnešního Nového Mexika) v letech 1712 až 1715. Jméno vybral a definoval v roce 1936 archeolog Emil W. Haury.

Charakteristické aspekty mogollonské kultury zaznamenal Emil Haury na základě svých vykopávek v letech 1931, 1933 a 1934 ve vesnici Harris v Mimbres v Novém Mexiku a ve vesnici Mogollon na horním toku řeky San Francisco v Novém Mexiku. Haury rozpoznal rozdíly mezi architekturou a artefakty z těchto lokalit ve srovnání s lokalitami v oblasti archeologické kultury Hohokam a oblasti archeologické kultury Ancestral Pueblo. Klíčové rozdíly zahrnovaly keramiku z hnědé hlíny, spirálovou a škrábanou keramiku, hluboce vyhloubené polopodzemní jámy a odlišnou ceremoniální architekturu. Osm desetiletí následného výzkumu potvrdilo Hauryho počáteční zjištění. Dnes jsou obecně uznáván ycharakteristické rysy výroby mogollonské keramiky, architektonické konstrukce, design broušených nástrojů, zvyky a obyčeje, obydlí.

Nejstarší mogollonské jámy byly hluboké a buď kruhového nebo oválného tvaru. Postupem času si Mogollonští lidé postavili mělké obdélníkové domy se zaoblenými rohy. Jejich vesnice měly také kiva, kulaté polopodzemní obřadní stavby.

Mogollonský původ zůstává předmětem spekulací. Jedna teorie říká, že Mogolloni se vynořili z pouštní archaické tradice spojené s prvními prehistorickými lidskými zaměstnáními v této oblasti (kolem roku 9000 př.nl). V této teorii se kulturní rozdíly objevily ve větší oblasti, když populace rostla natolik, aby zakládala vesnice a větší komunity. Alternativní teorie tvrdí, že Mogolloni pochází z migrantů z oblastí ve středním Mexiku kolem roku 3500 př.nl a vysídlených potomků pouštních archaických národů. Třetí teorie říká, že Mogolloni pochází z kultury Cochise, kteří přišli kolem roku 5000 př.nl a nebyli spojeni s dřívějšími obyvateli, ale přijali zemědělství ze středního Mexika.

Muž a jeřáb, miska Mangas-Mimbres c.1000 CE

Zpočátku byli Mogolloni sběrači, kteří si živili zemědělstvím. Ale během prvního tisíciletí našeho letopočtu pravděpodobně vzrostla závislost na zemědělství. Funkce kontroly vody jsou běžné na pobočkách Mimbres od 10. do 12. století našeho letopočtu.

Povaha a hustota mogollonských vesnic se postupem času měnila. Nejstarší vesnice se skládají z několika pithouses - domů vykopaných do země, s tyčovými a doškovými střechami podepřenými sítí sloupků a trámů a zvenčí pokrytými zeminou. Vesnice rostly a v 11. století se povrchová puebla stala běžná. Byli to přízemní domy se stěnami ze skály a hlíny a střechami podepřenými sloupovými a trámovými sítěmi. Ve 13. a 14. století se skalní obydlí staly běžnými.

Výzkum mogollonské kultury vedl k uznání regionálních variant, z nichž nejuznávanější v populárních médiích je kultura Mimbres (odnož Mimbres Mogollon). Mezi další patří větve Jornada, Forestdale, Reserve, Point of Pines (nebo "Black River"), San Simon a Upper Gila. Ačkoli kultura Mimbres je nejznámější podmnožinou oblasti archeologické kultury Mogollon, celá osidlování Mogollonu pokrývá delší časový interval (zhruba jedno tisíciletí) a mnohem větší oblast, než kterou zahrnuje kultura Mimbres.

Mogollonská kultura je často rozdělena do pěti období navržených Joe Ben Wheatem v roce 1955:

  • Mogollon 1 (200 - asi 400 n. l.): fáze Pine Lawn, Georgetown, Penasco, Circle Prairie a Hilltop

  • Mogollon 2 (asi 400-650 n. l.): fáze San Lorenzo, Dos Cabezas, Circle Prairie a Cottonwood

  • Mogollon 3 (650-850 CE): fáze San Francisco, Pinaleno, Galiuro, Forestdale a San Marcial

  • Mogollon 4 (850-1000 CE): fáze Three Circle, Cerros, Manšestr, Mesilla a Capitan

  • Mogollon 5 (1000-1450 CE), včetně fráze Classic Mimbres (1050-1200 CE): fáze Mangus, Mimbres, Encinas, Reserve, Tularosa, Dona Anna, Three Rivers, El Paso a San Anders.

Dalším způsobem, jak rozdělit historii Mogollonu, jsou tři období typů bydlení:

  • Early Pithouse (200-550 CE)

  • Late Pithouse (550-1000 CE)

  • Mogollon Pueblo (1000-1450 CE).

Archeologická naleziště přisuzovaná kultuře Mogollon se nacházejí v Gila Wilderness, Mimbres River Valley, podél řeky Upper Gila, Paquime a Hueco Tanks, oblasti nízkých hor mezi Franklin Mountains na západě a Hueco Mountains na východě . Národní památka Gila Cliff Dwellings v jihozápadním Novém Mexiku byla založena jako národní památka dne 16. listopadu 1907. Obsahuje několik archeologických nalezišť připisovaných větvi Mimbres. U horních toků Gila sousedily populace Mimbres s další severnější větví mogollonské kultury. Zřícenina TJ je například pueblo Classic Mimbres, avšak obydlí na útesu jsou Tularosa. Státní historické místo Hueco Tanks je přibližně 51 km severovýchodně od El Paso v Texasu.

Mimbres může v závislosti na svém kontextu odkazovat na tradici v rámci podoblasti oblasti kultury Mogollon (větev Mimbres nebo Mimbres Mogollon) nebo na časový interval, "Classic Mimbres" (také známou jako "kultura Mimbres "; 1000-1130 CE, zhruba) v rámci pobočky Mimbres.

Větev Mimbres je podmnožinou větší oblasti kultury Mogollon, která se soustředí v údolí Mimbres a zahrnuje horní řeku Gila a části horní řeky San Francisco v jihozápadním Novém Mexiku a jihovýchodní Arizoně, stejně jako údolí Rio Grande a jeho západní přítoky na jihozápadě Nového Mexika. Rozdíl mezi větví Mimbres a ostatními oblastmi oblasti kultury Mogollon je nejzřetelnější během období Three Circle (zhruba 825-1000 n. l.) a Classic Mimbres (1000-1150), kdy architektonická konstrukce a černobíle malovaná keramika nabývají místně odlišných forem. a stylů.

Mísa Mimbres s geometrickým designem

Typické jsou pithouse vesnice se třemi kruhovými fázemi (825/850-1000) v pobočce Mimbres. Domy jsou " čtyřúhelníkové ", obvykle s ostře lomenými rohy; omítnuté podlahy a stěny a průměrně asi 17 m2 (180 čtverečních stop) podlahové plochy. Místní styly hrnčířské hlíny zahrnují rané formy Mimbres černé a bílé ("tučné písmo"), červené na krému a texturovaného hladkého zboží. Velké ceremoniální stavby (často nazývané kivas) jsou zaryty hluboko do země a často zahrnují výrazné ceremoniální prvky, jako jsou nožní bubny a žlábky.

Puebla období Classic Mimbres (1000-1130 n. l.) mohou být poměrně velká, přičemž některá se skládají ze shluků komunit, z nichž každá obsahuje až 150 místností a všechny seskupené kolem otevřeného náměstí. Ceremoniální struktury byly odlišné od předchozích období pithouse. Nejběžnější byly obřadní místnosti v pokojových blocích. Nacházejí se zde i menší čtvercové nebo obdélníkové polopodzemní kiva se střešními otvory. (Slovo "kiva", výraz Hopiů se specifickým významem, bylo obecně aplikováno na populace severního Puebla. Může to být špatný termín při diskuzi o Mogollonu v jejich nejširších kontextech. Největší lokality Classic Mimbres se nacházejí v blízkosti širokých oblastí dobře zavlažovaných záplavových území vhodných pro zemědělství, zejména pěstování kukuřice, i když v horských oblastech existují menší vesnice.

Keramika, zejména mísy, vyráběné v regionu Mimbres, jsou stylově odlišné a malované s geometrickými vzory a reprezentativními obrazy zvířat, lidí a kulturních ikon v černé barvě na bílém podkladu. Některé z těchto snímků naznačují známost a vztahy s kulturami v severním a středním Mexiku. Propracovaná výzdoba naznačuje, že si Mimbres Mogollonové užívali bohatého ceremoniálního života. Ranná Mimbres černo-bílá keramika, nazývaná Mimbres Style I (dříve "Boldface Black-on-White"), je primárně charakterizována odvážnými geometrickými vzory, ačkoli některé ranné příklady představují lidské a zvířecí postavy.

Mimbres misky na Stanfordské univerzitě 

Geometrické i figurativní návrhy byly postupem času stále sofistikovanější a rozmanitější. Klasická keramika Mimbres Black-on-White se vyznačuje propracovanými geometrickými vzory, vytříbeným štětcem, včetně velmi jemných linek, a může zahrnovat postavy jednoho nebo více zvířat, lidí nebo jiné obrázky ohraničené jednoduchými pásy nebo geometrická výzdobou. Ptačí postavy jsou na hrncích Mimbres běžné, včetně obrázků, jako jsou krůty krmící se hmyzem a muž lapající ptáky v zahradě. Na keramice Mimbres jsou také zobrazeny ryby, některé z nich jsou mořské druhy, které se obvykle vyskytují v kalifornském zálivu.

Mimbres černo-bílá mísa, c.1000-1150 CE ve sbírce Kalifornské akademie věd

Mimbres mísy se často používaly jako pohřební, typicky s dírou vyraženou ve středu, známou jako díry smrti. Běžně byly nalezeny misky s otvory pokrývající obličej pohřbené osoby. Archeologické důkazy však naznačují, že většina keramiky nebyla pohřbena s mrtvými. Známky opotřebení na vnitřní straně mís ukazují, že byly skutečně používány, nejen vyráběny jako pohřební předměty. Charakteristický styl, který zahrnuje "diamantové oči a ustupující brady pro lidské postavy", vyvolal poptávku na černém trhu od 60. let 20. století a vandalismus a rabování hrobů nabraly tempo a pokračují až do současnosti.

Keramika Mimbres je tak výrazná, že až donedávna byl konec její výroby datovaný k roku 1130 až 1150 spojován se "zmizením" lidí, kteří ji vyráběli. Novější výzkumy ukazují, že v údolí Mimbres skutečně došlo k výrazné depopulaci, ale některé zbytkové populace tam přetrvávaly. Jak tam, tak v okolních oblastech lidé měnili své styly keramiky, aby se více podobaly těm ze sousedních kulturních oblastí, a rozptýlili se do jiných rezidenčních míst s různými typy architektury.

Oblast původně osídlenou mogollonskou kulturou nakonec zaplnili nepříbuzní Apačové, kteří se sem přistěhovali ze severu. Současní obyvatelé Puebla na jihozápadě však tvrdí, že pocházejí z Mogollonů a dalších příbuzných kultur. Archeologové se domnívají, že vesnice Western Pueblo lidí Hopi a Zuni jsou potenciálně příbuzné Mogollonům. Keramické tradice a orální historie spojují domy Acoma, Hopi a Zuni s Mogollony.

zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Mogollon_culture