Keramika pro vaření v ohni


Vyrobit keramiku zvládne úplně každý. Důkazem je funkční keramika dětí v programu Cesta Velké Matky. Někdo tvrdí, že jídlo z hliněného hrnce má jinou energii, než vařené v železném kotli, ať tak či onak, proces výroby keramiky spolu s rozděláním ohně a přípravy jídla má zcela jistě jiný energetický potenciál, než na jaký jsme zvyklí z domova. Celý proces má jistou magii, o tom nemůže být pochyb. Pro výrobu keramiky tak, aby odolala teplotním výkyvům v ohni, je naprosto zásadní poměr hlíny a ostřiva. To je celá alchymie procesu, alfa a omega výroby. Pokud pochopíme tento proces, vše ostatní je již hravou nuancí procesu tvorby a můžeme se pustit rovnou do díla. Hlín je spousta druhů, způsobů ostření také, vzájemnými kombinacemi obou materiálů, můžeme dosáhnout zajímavých výsledků. Pro užitkovou keramiku je ale vždy zásadní účel, ten nám pomůže rozhodnout, jaký materiál zvolit.


výroba keramiky

technika vaření

údržba keramiky