Keramika


Tento rozcestník slouží k rozšíření obzorů zejména pro ty z návštěvníků našich stránek, kteří se zajímají o keramiku přírodních národů trochu více. Postupně sem budu vkládat překlady a texty o keramice, kterou se zabýváme a pokoušíme se vyrobit buď jako technologické repliky, nebo upravit technologie tak, abychom mohli využít i elektrickou pec. Mnozí řeknou, že odklonem od technologických replik, které přesně dodržují původní výrobní procesy, mizí kouzlo výroby keramiky původních národů. Ne tak docela, zejména pro děti je výroba keramiky zpočátku náročný proces a elektrická pec nám umožní spoustu věcí vyzkoušet takřka bezbolestně. Stejně jako u jakéhokoliv jiného řemesla platí i při tvorbě keramiky, že k získání zkušeností si vše musíte postupně odexperimentovat. Čas, který ušetříme použitím elektrické pece, se nám bohatě zhodnotí při pozdější výrobě technologických replik, kde je finální výpal o dost náročnější.

Keramika pro vaření v ohni

Keramika přírodních kultur

Keramika puenel - naše tvorba

Prodejní galerie