Keramika přírodních kultur


Jedna z nejstarších uměleckých tradic severoamerického kontinentu, historie indiánské keramiky trvá několik tisíc let. Nejstarší hrnce byly vytvořeny především kulturami amerického jihozápadu pro funkční účely stravování, vaření a skladování potravin. Pomocí materiálů, které měli k dispozici, tyto rané národy těžily hlínu z jam v blízkosti koryt řek a míchaly ji s pískem nebo drceným dřevěným uhlím, což pomohlo minimalizovat smrštění hlíny při vypalování. Tato bohatá jílová směs se pak vypalovala. Jak léta postupovala, indiánské kultury začaly vytvářet stále více dekorativní vzory, kterými zdobily své hliněné nádoby. Tento přechod je částečně způsoben rostoucím používáním hliněných nádob při ceremoniálních nebo rituálních představeních. Řemeslníci brali příběhy ze svých kulturních tradic nebo motivy z přírodního světa kolem sebe a vynikali v inovaci formy i barvy napříč jejich keramikou.


Mogollonská kultura

Kultura Hohokam

Kultury Zuni, Acoma, Anasazi